Automatyka zabezpieczeniowa

Zakres świadczonych prac:

Kontrole – sprawdzenia eksploatacyjne zabezpieczeń Transformatorów WN/SN
Sprawdzenia eksploatacyjne pełne i skrócone zabezpieczeń wszystkich typów pól nn, SN
Kontrole – sprawdzenia pełne i skrócone automatyk ARN, SCO, SZR
Naprawy przekaźników EAZ
Projektowanie i modernizacja układów EAZ
Konfiguracja zabezpieczeń mikroprocesorowych
Wykonywanie wyliczeń prądów i mocy zwarciowych oraz dobór nastaw zabezpieczeń (przy udziale programów wspomagających takich jak: ZAWRCIA i ZZ opracowanych przez Pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej IE Pana dr inż Andrzeja Trzeciaka i Pana dr inż Bogdana Staszaka)
Pomiary przekładników prądowych i napięciowych. Kontrola i badanie układów pomiaru energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem określenia błędów przekładników prądowych wraz z przyłączonymi obwodami z rozbiciem na uchyby kątowe i amplitudowe, badanie rozpływu prądów w obwodach przyłączonych do przekładników oraz określenie mocy i impedancji tych obwodów
Pomiary prądów pojemnościowych w sieciach SN kompensowanych i określanie współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej. Metoda pomiarów nie inwazyjna, nie wymaga uziemiania 1 fazy do ziemi. Metoda ta eliminuje uszkodzenia w sieci badanej oraz zmniejsza praktycznie do zera niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym osób postronnych Pomiary eksploatacyjne urządzeń potrzeb własnych i kompensacji
Galeria zdjęć
jm ien czip czipy micom regulus rcd rozl