Obwody pierwotne

Pomiary i przeglądy wyłączników 110kV i 15kV
Przeglądy odłączników 110kV i 15kV
Pomiary okresowe transformatorów
Przeglądy i pomiary urządzeń i stanowisk potrzeb własnych
Przeglądy i pomiary baterii kondensatorów SN i nn
Przeglądy i modernizacje kontenerowych, budynkowych i słupowych stacji transformatorowych15/0,4kV (SN/nn)
Montaż i naprawa kabli SN i nn w zakresie wykonywania głowic, muf na kablach mokrych i suchych oraz wykonywanie połączeń kabli mokrych z suchymi.
Montaż nowych pól rozdzielni SN z podłączeniem ich do istniejących szyn zbiorczych.
Modernizacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych
Przeglądy pól 110kV i 15kV
Przeglądy – czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych w technologii PPN (prace pod napięciem) bez wyłącznie urządzeń z ruchu.
Wykonywanie pomiarów uziemień i rezystancji izolacji
Galeria zdjęć
wyłącznik 110 odłącznik 110 transformator mocy 110/15 odłącznik 110 wyłącznik 15 głowica 15 głowica 15 potrzeby własne Rozłącznik 15 kV sterowany przez GSM Rozłącznik 15 kV sterowany przez GSM Rozłącznik SN sterowany przez GSM Pole linii 110 kV