Elektrownie wiatrowe


Badanie - pomiary jakości energii elektrycznej zgodnie z PN-EN 50160 obejmują takie wielkości jak:

  • Częstotliwość napięcia zasilającego
  • Wartość napięcia zasilającego
  • Zmiany napięcia zasilającego
  • Zapady napięcia zasilającego
  • Przerwy w zasilaniu
  • Dorywcze przepięcia o częstotliwości sieciowej
  • Przepięcia przejściowe
  • Migotania światła
  • Zawartość harmonicznych w napięciu i prądzie


Oferujemy również montaż systemów zdalnego monitoringu (np. wyprodukowana energia) i powiadomień o awariach.